Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Me. You. He. She.

2018
1h 36m
Comedy
Advertisement

Cast

Volodymyr Zelenskyy (Maksym Tkachenko)Anastasiya Korotkaya (Yana Tkachenko)Evgeniy Koshevoy (Borys)Nadezhda Dorofeeva (Lyena)Stanislav Boklan (Susid)Olga Sumskaya (Susidka)Tamara Yatsenko (Suddya)Boris Knizhenko (Pomichnyk suddi)Darya Tregubova (Rieltor)Sergey Babkin (Khuligan No. 1)Sergey Bibilov (Khuligan No. 2)Aleksandr Ignatusha (Holovnyy likar)Aleksandr Pikalov (Veduchyy 'boyiv bez pravil')Yuriy Vysotskiy (Tato Yany)Valeriy Sheptekita (Didus Yany)Nadezhda Kondratovskaya (Mama Yany)Vera Kobzar (Sestra Yany)Yuriy Tkach (Syeroga)

Directors

David Dodson, Volodymyr Zelenskyy

Advertisement

Synopsis

A married couple decides to divorce, but things don't quite go the way they planned.

Advertisement

Advertisement