Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

00.99 Da fa cai

1989
1h 35m
Comedy
Advertisement

Cast

Chun-Fang ChangPing ChangPo-Chou ChangYung-Cheng ChangShun ChaoYu-Mei ChenFei-Fei ChinSheng-Li ChoLung FangChi HsiaoLung HuangDai-Ho JiKuo-Chao LiMin-Lang LiShao-Hua LungAh-Pi PoYing ShihYang Tan

Director

Yao-Te Fang

Advertisement
Advertisement

Advertisement