Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page
Advertisement

Cast

Ruriko Asaoka (Noriko Komatsu)Tamio Kawaji (Kaoru Shirafuji)Hiroshi Kondô (Ken)Sanpei Mine (Man who draw blank ticket)Sanae Nakahara (Ruka Umebayashi)Kô Nishimura (Tominaga)Masumi Okada (Morihiko Shirafuji)Shôichi Ozawa (Seikichi Kawarai)Akiko Satake (Nurse)Kin Sugai (Osumi)Toyo Takahashi (Mitsu Shirafuji)Kaku Takashina (Boxing trainer)Hisao Toake (Kenryô Shirafuji)Taiji Tonoyama (Masumura)Unpei Yokoyama (Rokunosuke Komatsu)Shirô Ôsaka (Daishirô Shirafuji)

Director

Katsumi Nishikawa

Advertisement
Advertisement

Advertisement