Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Gampei Ashiya (Shunmatsu)Gannosuke Ashiya (Ganshichi)Kogan Ashiya (Komatsu)Shinobu AsajiEiko Kujo (Kanako)Yôko Matsuyama (Miyoko)Machiko Mizuhara (Fumie)Shin MorikawaChieko NaniwaKeiko Nishioka (Ohana)Toranosuke Ogawa (Iwata)Mahina StarsEiichi Sugasawara (Seishichi)Yoshio Tabata (Miyoko's husband)Minpei TomimotoYaeko Wakamizu (Yae)Itoko WakauraKyôko Yamaguchi (Kyôko)

Director

Kin'ya Sakai

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement