Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Beauty utsukushimono

2009
1h 49m
Drama
Advertisement

Cast

Takatarô Kataoka (Hanji Ogura)Ainosuke Kataoka (Yukio Katsuragi)Kumiko Asô (Utako Higashiura)Hisashi IgawaNoritoshi Kashima (Masao Kinoshita)Hidekazu Mashima (Gozaburo Saeki)Satoshi Nikaido (Fumio Moroto)Asae Ohnishi (Hisako Katsuragi)

Director

Toshio Gotô

Advertisement
Advertisement

Advertisement