Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Detstvo. Otrochestvo. Yunost

1973
3h 38m
Biography/Drama/Romance
Advertisement

Cast

Vladimir Koretsky (Nikolay Petrovich Irtenyev)Dmitri Krechetov (Nikolenka Irtenyev)Vladimir Puchkov (Nikolay Irtenyev)Aleksey Bergoltsev (Volodya)Margarita Terekhova (Natalya Nikolayevna)Mikhail Kozakov (Pyotr Aleksandrovich)Aleksandr Kalyagin (Karl Ivanovich)Yevdokiya Urusova (Granny)Sofya Fadeyeva (Natalya Savishna)Aleksey Eybozhenko (Grisha)Galina Marchenko (Mimi)Mikhail Kokshenov (Yakov)Anna Bremzen (Lyubochka)Irina Furina (Katenka)Asya Shrayber (Sonechka Valakhina)Yekaterina Vasilyeva (Kornakova)Konstantin Mikhaylov (Ivan Ivanovich)Vladimir Gerasimov (Volodya)

Director

Pyotr Fomenko

Advertisement
Advertisement

Advertisement