Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Ji de wo men ai guo

2010
1h 18m
Drama
Advertisement

Cast

Johnny Chung-Jen Lin (Uncle Huo)Mei-Chao Lin (Huo's wife)Lu-Hao Chu (Hei-sung)Chia-Hung Tsai (A-Fong)Ting Wei Lu (Mei-Chun)Tender Huang (Uncle Huo (youth))Fion Fu (Huo's wife (youth))Ching Shen Chuang (Chin-kang (youth))Choon Hooi Ker (Huo-pao (youth))Yao-Ren Kuo (Chin-kang's son)Garance Li-Wen Wang (Chin-kang's wife (youth))Joyce Yu (A-Fang)

Director

Choon Hooi Ker

Advertisement
Advertisement

Advertisement