Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Kak poymat pero Zhar-Ptitsy

2013
1h 20m
Animation/Family
Advertisement

Cast

Dmitriy Dyuzhev (Gray Wolf)Nonna Grishaeva (The Fright)Aleksandr BoyarskiyAleksey KolganAndrey Leonov (King Berendey)Yuliya Savicheva (Helen)

Director

Vyacheslav Plotnikov

Advertisement
Advertisement

Advertisement