Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Korolyov

2007
2h 10m
Biography/Drama
Advertisement

Cast

Sergey Astakhov (Sergey Korolev)Natalya Fateeva (Maria Nikolaevna)Viktoriya Tolstoganova (Ksenia Vintsentini)Sergey Yurskiy (Konstantin Tsiolkovskiy)Aleksandr Goloborodko (Balanin)Roman Indyk (Friedrich Tsander)Denis Yakovlev (Mikhail Tikhonravov)Sergey Larin (Yuriy Pobedonostsev)Aleksandr Bobrovsky (Mikhail Tukhachevskiy)Ilya Obolonkov (Investigator Shestakov)Roman Madyanov (Ivan Kleymyonov)Svetlana Andropova (The Old Woman)Vladimir Belesov (Teterkin)Oksana Belova (Tsander's Wife)Anton Belyy (Reshetnyak)Olga Bogomolova (Conductress)Irina Cherichenko (Grizodubova)Igor Furmanyuk (Camp Chief)

Director

Yuriy Kara

Advertisement

Synopsis

In the fall of 1938, the NKVD arrested Sergei Korolev. Under torture, investigators are trying to wrest from him a confession of anti-Soviet activities, each time bringing the damning facts from the biography.

Recommendations

Advertisement

Advertisement