Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Kuryer Kremlya

1967
Adventure/History
Advertisement

Cast

Vyacheslav Shalevich (Pyotr Ivanovich Mravin)Elena Dobronravova (Mariya Aleksandrovna Shaporina)Yuriy Yakovlev (Vorovskiy)Nikolai Timofeyev (Volodin)Viktor Zozulin (John Reed)Yuriy Volyntsev (Arvid)Vladimir Pokrovskiy (Grigoryev)Vyacheslav Dugin (Krause)Aleksandr Grave (Steger)Grigori Abrikosov (Senator)Inna AlabinaTatyana BlazhinaAnatoli BorisovNikolai BubnovMikhail DadykoValentina DanchevaAnna DanilovichGarri Dunts

Director

Boris Nirenburg

Advertisement
Advertisement

Advertisement