Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Ne stavte Leshemu kapkany...

1981
1h 16m
Action
Advertisement

Cast

Sattar DikambayevInogam AdylovAiturgan TemirovaYuriy NazarovUlmas AlikhodzhayevGeorgiy NazarenkoAnatoliy IgnatyevVladimir SmirnovVladimir FyodorovNina SarukhanovaDanuta StolyarskayaGennady Goryachev

Director

Vladimir Sarukhanov

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement