Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Nippon no Shindorâ: Sugihara Chiune monogatari

2005
2h 9m
Drama
Advertisement

Cast

Takashi Sorimachi (Chiune Sugihara)Naoko Iijima (Yukiko Sugihara)Kazue Fukiishi (Setsuko Kikuchi)Masanobu Katsumura (Mitsuya Takigawa)Katsuhisa Namase (Fumihiko Kikuchi)Masatô Ibu (Mitsuo Okubo)Shiro Ito (Yosuke Matsuoka)Jokubas BareikisSandra BernotaiteRemigijus BilinskasRolandas BoravskisMatas CancingerisPaulius CizinauskasArvydas DapsysTakao IidaAleksas KazanaviciusAntanas KisunasTkachev Konstantin

Director

Takayoshi Watanabe

Advertisement
Advertisement

Advertisement