Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Okhotnik za brakonyerami

1975
Family
Advertisement

Cast

Vasiliy Funtikov (Vasya)Sasha Kravchenko (Klasha)Igor Rogozhin (Yurka)Gennadiy Frolov (Vasya's Father)Valeriy Nosik (Kulichkov)Larisa Barabanova (Shura - Vasya's Mother)Nina Beloborodova (Aunt Vera)Yuriy Medvedev (Chief Accountant)Yuriy Gorobets (Supply Manager)Mikhail Mitin (Garage Manager)A. Chirkunov (Kuzmich)Vladimir Gerasimov (Valera)Tatyana Teterina (Valya)Nikolai Godovikov (Kolya)Mikhail Ivanov (Bit part)Vladik Kolosov (Bit part)Margarita Korabelnikova (Klasha)Nikolay Mikhaylov

Director

Mariya Muat

Advertisement

Synopsis

Schoolboy Vasya and his little sister Klasha live on the shore of a picturesque lake where they breed trout. With the help of their friends, the dog Kolchan and the horse Strelka, the guys stop the poachers. Based on the story of the same name by Evgeniy Ryss.

Recommendations

Advertisement

Advertisement