Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Yoshihiko Hakamada (Akio Aiba)Sachiko Sakurai (Tomoko Sakaguchi)Nao Ômori (Daisuke)Kaoru Kukita (Ai)Tomokazu Miura (Toru Aoyama)Shunji Fujimura (Shunkichi Fujioka)Kenjirô Ishimaru (Kohashi)Reiko Kusamura (Yuriko Shirakawa)Takeshi Masu (Motohiro Murakami)Yôji Tanaka ('Pop' singer)

Director

Joe Hisaishi

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement