Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Rainbow Force

1982
1h 26m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Hui-Shan Yang (Lin Hsiao-Fen)Ma-Li Wang (Mary Wang)Sha Ma (Chao)Fang Fang (Madam Sadista)Wei-Ling ChenHsin-Hui ShihChung-Lien ChouDella YuenYi-Lung LuConroy YoungKuo-Hsiu LiAlice WangBella YanPatrick ChengShu-Fang Chou (Wei Fang)Wen-Jui HsuYi KwanChueh-Ren Teng

Director

Chih-Chao Chang

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement