Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Allen Lin (Zhou Zheng)Siyan Huo (Hai Xing)Jiayi Wang (Wen Dan)Luyao Wang (Zhang Chi Mather)Sang Lan (Miss Sang)Lantian Chang (Mr. Chang)Shanshan Chunyu (Yu Xiansheng)Yansong Hou (Zhang Chi Father)Ming Hu (Mr. Wei)Bin Li (Lea)Yi-Jing Nie (Reporter)Ning Qu (Tong Xiaoning)Tai Shen (Zhang Chi)Jing Tang (Xia Shanshan)Lei-xi Tian (Huang Siru)Miro Wang (Huang)Zheng Wang (Han Chen)Yi Zhou (Cui Chen)

Director

Pu Jian

Advertisement

Synopsis

Four different stories, they constitute the Beijing 2008 Olympic Games volunteers.

Advertisement

Advertisement