Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Tao qi gong zhu

1972
1h 27m
Comedy
Advertisement

Cast

Zhen Zhen (Wang Jen-jen)Yin Tse (Chen Ji-chang)Tung-Kua Ai (Li Hu-tu)Lik Cheung (Chang Yi)Wen-Chung Ku (Chu Kuo Ping)Siu-Lung Leung (Teddy boy)Kun Li (Chu Shao-fu)Chao Mou Lin (Teddy boy)Yuen Lin (Teddy boy)Han Ling (Teddy boy)Chor-Lam Tsang (Lead Teddy boy)Lai Wang (Anna)Ping-Ping Wang (Lulu)Ping Woo (Teddy boy)Yuk-Yee Yung (Mrs. Chu)

Directors

Yang Chiang, Tung Sheng Chen

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement