Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Tayna zapisnoy knizhki

1981
1h 21m
Crime
Advertisement

Cast

Nikolay Penkov (Aleksey Samartsev)Svetlana Toma (Natasha)Aleksandr Zbruev (Aleksey Shapenskiy)Yuri Gusev (Lobov)Aleksey Krychenkov (Malikov)Aleksandr Kozmenko (Yuriy Samartsev)Tamara Syomina (Tatyana, zhena Yuriya)Vladimir Nosik (kapitan Veryovkin, sledovatel)Anatoliy Solonitsyn (Martyn Martynych)Anatoli Malashkin (Mikhail Malashkin)Yelena Maksimova (Glafira Petrovna)Ivan Bychkov (Smirnov)Valeriy Frolov (Starshiy leytenant militsii)I. Klimova (Grodavshchitsa)Yuriy KoskinTatyana Lebedeva (Layma)Vadim PashkovYuriy Rogunov

Director

Vladimir Shamshurin

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement