Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Prisoner

1990
2h 5m
Action/Crime/Drama
Advertisement

Cast

Jackie Chan (Lung)Andy Lau (Lau)Sammo Kam-Bo Hung (Fatty Liu Hsi Chia)Tony Ka Fai Leung (Wei Wang)Jimmy Wang Yu (Kui)Chun-Hsiung Ko (Prison Chief)Tsung-Hua Tou (Chiu)Barry Wong (Inspector Wong)Chuan-Chen Yeh (Fong)Jack Kao (Ho)Chung-Kuei ChangChung-You ChangJui-chu ChangKuo-Chu Chang (Miao-sheng)Rachel Chang (Woman in the rain)Sha ChaoWen Ho ChenYen-Ru Chen

Director

Yen-Ping Chu

Advertisement

Synopsis

A cop goes undercover to infiltrate a deadly prison where a team of mercenaries is being assembled.

Recommendations

Advertisement

Advertisement