Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Watashi dasu wa

2009
1h 50m
Comedy
Advertisement

Cast

Koyuki (Maya Yamabuki)Tomoka Kurotani (Saki Uozumi)Shunya Isaka (Tamotsu Dojo)Takashi Yamanaka (Takashi Kawakami)Eiko Koike (Sakura Hiraba)Tôru Nakamura (Masaya Mizoguchi)Sayuri Oyamada (Kaede Dojo)Yumiko Fujita (Tami Kawakami)Yoshihiko Hakamada (Daijiro Amakusa)Tsuyoshi HayashiIchitaroMasato IrieHaruko Katô (Tae Kanbayashi)Keiko Kitagawa (Reporter)Yûjirô KomuraToshiyuki NagashimaTakeo OgawaYukiyoshi Ozawa (Mitsuru Hori)

Director

Yoshimitsu Morita

Advertisement

Synopsis

A young woman goes back to her home town and gives bundles of cash to her classmates.

Advertisement

Advertisement