Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Yasashii chihô

1988
1h 34m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Ikkô Furuya (Kyôsuke)Naomi Oki (Kimiko)Ayako Sawada (Yoshiko)Yasuko SanjoHôsei Komatsu (Det. Miyata)Sumie Sasaki (Toyoko)Daigo KusanoHaruko Katô (Tatsuko Yokouchi)Kyosuke AiharaMasanori IrieYui KomazukaShiho MatsunamiTarô MochizukiAtsuo Mori (Akira Kishimoto)Takeshi Watabe

Director

Akinori Matsuo

Advertisement
Advertisement

Advertisement