Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Yi tian tu long ji San ji

1965
1h 33m
Adventure/Fantasy
Advertisement

Cast

Kar-Sing Lam (Cheung Mo-Kei)Haoqiu Chen (Chiu Ming)Hung Lee (Siu-Chiu)Connie Chan (Chow Chi-Yeuk)Chok-Chow Cheung (Yan Tin-Jing)Sang Cheung (Cheung Sam-Fung)Chi Chou (Lang Him)Ging-Man Fung (Deer wrangler)Hoi Heung (Chow Din)Tung Lam (Yan Lei-Ting)Ching-Mei Lee (Jing Hui)Sau-Kei Lee (Yan Ye-Wong)Peng-Fei LiChia-Liang Liu (Wai Yat-Siu)Yui-Ping Lu (Mui But-Mui)Yan Mui (Suet But-Tak)Tung Ng (Left Emissary Yeung Siu)Yan-Chi Ng (Ho Tai-Chung)

Director

Kung-Leung Yeung

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement