Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Arc of Life

2021
Drama/Romance
Advertisement

Browse Episodes

Cast

Ivy Yi-Han Chen (Xia, Zhi)Ruby Lin (Gongye, Xiaoniao)Man-shu Jian (Lin, Meiji)Roy Chiu (Zheng, Yi'nan)Chris Wang (Yu, Longjie)J.C. Lin (Lin, Chuanxiang)Alan Ko (Jiang, Wushu)Li-Chun Lee (Xia, Yutian)Pauline Lan (Hao, Qinglang)Josie Leung (Cui, Taifeng)Yun-Yun Lee (Jenny)

Advertisement

Creators

Shih-yuan Lu, Fumi Saimon

Synopsis

Three middle age women experience mid-life crisis and decide to start a business and grow old and love each other together.

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement