Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Ballad of the Cart

1959
2h 25m
Drama
Advertisement

Cast

Yûko Mochizuki (Seki)Rentarô Mikuni (Moichi)Sachiko Hidari (Otoyo, first daughter)Tokie Hidari (Otoyo, as a girl)Teruko Kishi (Mother-in-law)Kumeko Urabe (Hina)Mitsuko Mito (Natsuno)Kô Nishimura (Hatsuzo)Yoshio Inaba (Fujitaro)Asao Sano (Mitsuzo)Sen YanoNobuo TsukamotoTon ShimadaFumio ÔmachiEitarô Ozawa (Owner of Nanashiki)Harue Tone (Riyo)Imari TsujiHaruko Toda

Director

Satsuo Yamamoto

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement