Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Inzhener

1973
1h 59m
Drama
Advertisement

Cast

Eduard Martsevich (Yelisey Malinovskiy)Viktor Khokhryakov (Boris Yeliseyevich Malinovskiy)Pyotr Konstantinov (Matvey Matveich Dyukov)Vitaliy Konyaev (Nikolay Korenkov)Aleftina Evdokimova (Nastya)Georgiy Obolenskiy (Volodya)Aleksandr Potapov (Vasiliy)Nadezhda Korunkova (Telegraphist)Galina Bukanova (Mayya)Vladimir Safronov

Directors

Vitali Ivanov, Maya Markova, Vladimir Beylis

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement