Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Yumeji Tsukioka (Akiko Yada)Sachiko Hidari (Miyo Masuoka)Ryôji Hayama (Fujimaki)Nobuo Kaneko (Sakunosuke Yada)Masumi Okada (Kôichi Sugiura)Yôko Kosono (Maki)Hiroshi Nihon'yanagi (Nakahara)Yoshiko Tsubouchi (Madame at Tea House)Chikako Hosokawa (Fusako Hayashi)Tomoko Kô (Hanako)Mieko Hirooka (Rumi)Ayuko Fujishiro (Ichiko)Tôru Abe (Suzuki)Asao Sano (Shinkichi)Kyôzô FuyukiEmiko Azuma (Kimiko Shirakawa)Reiko AraiHiroshi Kondô (Shingo Sakura)

Director

Yutaka Abe

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement