Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Novogodnyaya semeyka

2008
1h 34m
Comedy
Advertisement

Cast

Evdokiya Germanova (Natalya Stargorodskaya)Sergey Russkin (Viktor Ivanovich)Stanislav Boklan (Ivan Izvekov)Aleksey Tritenko (Kostya)Vitaliy Ovcharov (Roma)Viktoriia Lytvynenko (Mila)Inna Tsymbalyuk (Masha)Lyubov Solodova (Tamara Vladimirovna)Boris Barsky (Son-in-law)

Director

Aleksandr Katunin

Advertisement
Advertisement

Advertisement