Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Eduard Martsevich (Boris Pavlovich Rayskiy)Natalya Vilkina (Vera)Sergey Shakurov (Mark Volokhov)Sofya Fadeyeva (Tatyana Markovna Berezhkova - babushka)Natalya Gundareva (Marfenka)Aleksey Eybozhenko (Leontiy)Vladimir Safronov (Ivan Ivanovich Tushin)Ella Dalmatova (Marya Yegorovna Vikentyeva)Aleksandr Ovchinnikov (Nikolay Andreyevich Vikentyev)Nikolai Ryzhov (Nil Andreyevich)Nikita Podgorny (Ivan Ivanovich Ayanov)Sergei Markushev (Kirillov)Vladimir Smirnov (Pomeshchik)Sergey Konov (Polkovnik)Lyubov AnikeyevaSvetlana BernarGalina BukanovaViktor Gubankov

Director

Leonid Kheyfets

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement