Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Osennyaya istoriya

1979
2h 28m
Drama
Advertisement

Cast

Rimma Bykova (Olga Denisovna)Ada Rogovtseva (Anna Georgiyevna Zorina)Vitali Yushkov (Artyom Novoseltsev)Yelena Ivochkina (Margarita Konstantinovna Sadovskaya)Zinaida Sharko (Nadezhda Romanovna)Mikhail Danilov (Viktor Ivanovich Lystsov)Stanislav Sadalskiy (Pavel Ignatyevich Patyutin)Mayya Bulgakova (Marya Petrovna)Leonid Kulagin (Igor Novoseltsev)Lyudmila Ivanova (Nina Timofeyevna)Gennadiy Frolov (Pavel Vasilyevich Olenin)Valentina Tokarskaya (Granny)Vsevolod Shestakov (Mikhail Semyonovich)Irina Lukyanovich (Ulyana Olenina)Nikolay Lomtev (Zhenya Petukhov)Aleksandr Medakin (Garik Pryanichkin)Mikhail Bychkov (Lyosha Bryzgalov)Lyudmila Dmitrieva (Masha)

Director

Inessa Seleznyova

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement