Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Pravda

1957
1h 24m
History
Advertisement

Cast

Gleb Yuchenkov (Lenin V.I.)Aleksandr Anurov (Dzerzhinskiy F. E.)Anatoliy Kanevskiy (Lunacharskiy A. V.)Yakov Kozlov (Yakov Sverdlov)Andro Kobaladze (Stalin I. V.)Pavel Kiyansky (Kuzma Ivanovich Ryzhov)Nina Kukushkina (Natasha Ryzhova)Mikhail Yegorov (Taras Gopota)Yuriy Mazhuga (Vasya)Nikolai Dupak (Ivanov)Mikhail Pugovkin (Vasilyev Bozhenko)Leonid Zhukovskiy (Zatonskiy)Valentin Chernyak (Kotsubinskiy)Viktor Dobrovolsky (pan Chubatenko)Aleksandr Dubov (Pyatakov)Sergey Petrov (Mikhail Grushevskiy)Georgiy Babenko (Vladimir Vinnichenko)Yuri Lavrov (Simon Petlyura)

Directors

Viktor Dobrovolsky, Isaak Shmaruk

Advertisement
Advertisement

Advertisement