Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Serebryanye truby

1971
Biography/Family/History
Advertisement

Cast

Andrey Myagkov (Arkadiy Gaydar)Andrey Vyaznikov (Timur)Lena Salnikova (Nyura Agafonova Tishenka)Lena LalkovaIvan Lapikov (Starik v gospedale)Alevtina Rumyantseva (Nina Ivanovna)Mikhail Yanshin (Doktor)Nina Agapova (zashitnitsa Filippova)Vladimir Balashov (Filippov)Nikolay Grabbe (Sudnya)Ivan Zhevago (Sanitar)Vadim Zakharchenko (Svidetel na sude)Leonid Knyazev (Otvestvennyy rabotnik)Igor Vorobyov (Keshka)Viktor Markin (Zhurnalist)Dmitriy Masanov (Raykoenkom)Nikolay Parfyonov (Fedotov)Viktoriya Radunskaya (Zhurnalistka)

Director

Eduard Bocharov

Advertisement

Synopsis

The film tells about the life of Arkady Gaidar after the Civil War, in 1924-1941. The former Red Army commander begins by reading the first manuscripts to his friends, and soon becomes a famous children's writer.

Advertisement

Advertisement