Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Staryy novyy god

1981
2h 18m
Comedy
Advertisement

Cast

Vyacheslav Nevinnyy (Pyotr Sebeykin)Aleksandr Kalyagin (Pyotr Poluorlov)Kseniya Minina (Klava Sebeykina)Irina Miroshnichenko (Klava Poluorlova)Anastasiya Nemolyaeva (Liza Shebeykina)Valentin Karmanov (Fedya Poluorlov)Viktor Petrov (Vasya)Pyotr Shcherbakov (Gosha)Georgiy Burkov (Test')Valeriya Dementyeva (Tyoscha)Tatyana Zabrodina (Lyuba)Vladimir Troshin (Lyubin Muzh)Liliya Evstigneeva (Inna)Marina Dobrovolskaya (Dasha)Boris Shcherbakov (Student)Vyacheslav Stepanov (Valerik)Yevgeniya Khanayeva (Anna Romanovna)Natalya Nazarova (Nyura)

Directors

Naum Ardashnikov, Oleg Efremov

Advertisement

Synopsis

Two men, sharing the same first name and living in the same building but each with different background and attitude to life, have to rethink their views in the midst of crowded winter holiday celebration.

Recommendations

Advertisement

Advertisement