Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Tabletku pod yazyk

1978
1h 40m
Comedy
Advertisement

Cast

Georgi Menglet (Vladimir Andreyevich Karavay)Anatoliy Papanov (Grandpa Tsybulka)Vera Vasileva (Lidiya Semyonovna)Aleksandr Voevodin (Yurka)Aleksandr Didenko (Ivan Shved)Nadezhda Karataeva (Oksana Smetankina)Valentina Sharykina (Tamara)Boris Kumaritov (Vasil)Ekaterina Gradova (Svetlana)Yulian Kozlovskiy (Kontsevoy)Natalya Seleznyova (Vera Nevedomaya)Aleksandr Shirvindt (Lomtev)Viktor Baykov (Krendelev)Spartak Mishulin (Skoromnyy)Yuri Sokovnin (Polyanitsya)Natalya Feklenko (Svetlana's Friend)Svetlana Kotikova (Tamara's Friend)

Directors

Valentin Pluchek, Boris Konukhov

Advertisement

Synopsis

Shown is one working day of a collective farm director during the USSR.

Advertisement

Advertisement