Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Tailor

2020
1h 40m
Comedy/Drama
Advertisement

Cast

Dimitris Imellos (Nikos)Tamilla Koulieva (Olga)Thanasis Papageorgiou (Thanasis)Stathis Stamoulakatos (Kostas)Daphne Michopoulou (Victoria)Samuel Akinola (Francis)Georgia Alexopoulou (Kiki)Panagiota Bimpli (Christina)Giorgos Biniaris (Vyron)Tetyana Glovachova (Woman at the Metro)Korina Gougouli (Bride-to-be)Vaso Iatropoulou (Chalina)Eva Kaminari (Pelagia)Sakis Kiousis (Butcher)Lyubov Kryvokhyzha (Woman at the Flea Market)Kostas Laskos (Tryfon)Romanna Lobach (Eirini)Manolis Manios (Cyclist)

Director

Sonia Liza Kenterman

Advertisement

Synopsis

The bank threatens Nikos to repossess his tailor shop and his father fall ill. Nikos with a tailor shop on wheels, reinvents himself while bringing style and confidence to the women of Athens.

Advertisement

Advertisement