Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Vengeance Is Mine

1979
2h 19m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Ken Ogata (Iwao Enokizu)Rentarô Mikuni (Shizuo Enokizu)Chôchô Miyako (Kayo Enokizu)Mitsuko Baishô (Kazuko Enokizu)Mayumi Ogawa (Haru Asano)Nijiko Kiyokawa (Hisano Asano)Taiji Tonoyama (Tanejirô Shibata)Gorô Tarumi (Daihachi Baba)Moeko Ezawa (Chiyoko Hata)Kazuko Shirakawa (Sachiko Yoshizato)Furankî Sakai (Inspector Kawai)Torahiko Hamada (Agent Yoshino)Yasuhisa Sonoda (Inspector assistant Kuwata)Akira Hamada (Detective Ichikawa)Kazunaga Tsuji (Detective Kuchiishi)Kazuo Kitamura (Haru's master)Shôhei Hino (Haru's mahjong friend)Toshie Negishi (Keiko Oka)

Director

Shôhei Imamura

Advertisement

Synopsis

Chronological exploits of Iwao Enokizu, a murderous thief on the run.

Advertisement

More about Vengeance Is Mine

Advertisement

Advertisement

Advertisement