Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Burning

2020
Crime/Drama/Mystery
Advertisement

Browse Episodes

Cast

Chao Jing (Gao Feng)Jianing Zhang (Xü Jiatong)Meijuan Xi (Zhao Yue'e)Kai Tan (Feng Kai)Zi Lin (Liu Qingye)Junming Zhang (Zhou Haoyu)Lei Feng (Li Xian)Rui Zhu (Ma Lan)Shaohan Cui (Yang Heng)Yi Zhang (Xü Da)Jun Ma (Xü Jun)Yan Zhang (Zhou Wei)Lei Gong (Wei Dapao)Qiugu Ge (Zhou You)Songrui Yang (Xü Songlin)Fengchao Liu (He Zanxuan)Zixi Guo (Luo Hongying)Zhiguo Du (Gao Sihai)

Advertisement

Creators

Lianhe Yin, Ji Liu, Yuxin Chen, Edward Cheng, Jie Lian

Synopsis

The story focuses on ex-policeman Gao Feng who was born in a family of public security investigating the truth of his father's case.

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement