Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Ai xin qian wan qian

1977
Romance
Advertisement

Cast

Zhen ZhenHan ChinTerry HuBo-Ling ChangPing-Yu ChangChung-Lien ChouSu HanPing KuoTien-Chu LeeChang-An LiBih-Yun LuYi-Lung LuKang-Ling SungYi-chung WangTse Chung Yang

Director

Wei-Bin Liu

Advertisement
Advertisement

Advertisement