Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

City of Gold - Mumbai 1982: Ek Ankahee Kahani

2010
2h 25m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Sachin Khedekar (Arvind Rane)Seema Biswas (Lakshmi G. Dhuri)Ankush Chaudhari (Giri Dhuri)Satish Kaushik (Mama)Siddarth Jadhav (Ganesh 'Ganya' G. Rahate)Shashank Shende (Anna G. Dhuri)Sameer Dharmadhikari (Mahendra)Karan Patel (Naru G. Dhuri)Veena Jamkar (Manju G. Dhuri)Kashmira Shah (Mami)Vineet Kumar Singh (Mohan G. Dhuri)Vinay Apte (Govind Rahate)Nitin Jadhav (Pakya)Ganesh Yadav (Parshya Bhai)Kishore Pradhan (Khetaan)Dhananjay MandrekarSunil RanadeAmol Shetge

Director

Mahesh Manjrekar

Advertisement

Synopsis

An impoverished family faces challenges and obstacles after strikes/shut-downs/arson shut down Mumbai's mills.

Advertisement

Advertisement