Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Jun Murakami (Shuji)Ken Mitsuishi (Minoru)Shunsuke Matsuoka (Sachio)Hassei Takano (Kensaku)Aki Kawamura (Rika)Maki Meguro (Kaho)Hiroshi Yamamoto (Tomoya)Makiko Watanabe (Yasuko)Mame Yamada (Zero)Akiko FukudaMasakatsu FunakiShoichi HondaAsami ImajukuKenji MatsudaAsumi MiwaHitomi MiwaKenji MizuhashiKaori Mizushima

Director

Kensaku Kakinomoto

Advertisement
Advertisement

Advertisement