Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Eastern Kung Fu God

1985
Thriller
Advertisement

Cast

Chak-Ming LamDick WeiWen-Hsuan YangChung-Kuei ChangTien-Li ChaoYu-Cheng ChenKwok-Keung CheungTai-Sheng ChouChen-Hung ChungKa-Kui HoKuan-Chung KuFo-Yu LamShi-Hsien PaShih-Hsien PaWai ShumChia-Chuan TangChien-Kuo WangKai-Erh Yang

Director

Chun Huang

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement