Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page
Advertisement

Cast

Nadezhda Ardi (Margarita Parmskaya)Gennadi Karnovich-Valua (Egmont)Mikhail Yezepov (Prince Oranskiy)Andrey Fayt (Duke Alba)Yu. Akimov (Ferdinand)Vladimir Kabatchenko (Makyavel)A. Aksyonov (Rikhard)Marina Dobrovolskaya (Klara)Irina Gosheva (Klara's Mother)Vladimir Korenev (Brakenburg)Rolan Bykov (Fansen)Vladimir Mityukov (Citizen)Viktor Suskin (Buik)Vladimir Vanyshev (Etter)Galina VishnevskayaAnatoliy Yelunin (Citizen)Artur Zarikovskiy (Ruysum)

Director

Nadezhda Ardi

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement