Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Ik wil het niet zien, maar het moet

2002
1h 21m
Documentary
Advertisement

Cast

Rutger Kopland (Self)Nicolaas Matsier (Self)Hans Tentije (Self)Willem van Toorn (Self)

Director

Jan Wouter van Reijen

Advertisement
Advertisement

Advertisement