Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Kôji Kita (Koji (as Kimiharu Kita))Takeo Orimo (Sadao)Toshio Egi (Yoshio)Hiroshi AoyamaMasumi Okada (Nakahara)Yukari Shima (Reiko)Yû Fujiki (Hirata)Hidemi Aoki (Yuriko)Kenji Sahara (Matsumoto)Arihiro Fujimura (Ishiyama)Masaya Nihei (Matsuo)Toki Shiozawa (Boutique Manager)

Director

Tsugunobu Kotani

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement