Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Masako Kawada (Utako Komoro)Tsuchiya Chûichi (Ginji Kawabe)Akira Kaneda (Miki, brother of Hideo Hayashi)Teruko Hirayama (Masako Hatanaka)Tetsuji Hattori (Hideo Hayashi)Yôichi Mitsuzawa (Thief)Norisuke Onizawa (Thief)Juniyasu Izumi (Sadao Kanai)Takeshi Nemoto (Shôichi Moeda)Mitsunobu Fukao (Keiji Makimura)Naruse Masaru (Shôichirô Kakei)Shôichi Tsuda (Akira Kawada)Kôichirô Kitagawa (Kôichi Hirai)Kyôko Fukao (Kinuko Matsumoto)Haruko Misono (Miss Yoshida)Norie Azuma (Mother of Miss Yamaguchi)Asami Harumo (Mother of Masako Hatanaka)Shin Tonomura (Policeman)

Director

Kenji Kita

Advertisement
Advertisement

Advertisement