Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Kazn

2021
2h 10m
Crime/Mystery/Thriller
Advertisement

Cast

Niko Tavadze (Issa Davydov)Evgeniy Tkachuk (Sevastyanov)Daniil Spivakovskiy (Myron)Yulia Snigir (Vera)Igor Savochkin (Arthur Khamraev)Olga Lapshina (Inna Soina)Victoria Tolstoganova (Nadezhda Davydova)Dmitriy Gizbrekht (Chess player)Evgeniy Muravich (Valita)Agrippina Steklova (General's lady)Elena Morozova (Grigorieva)Valentin Smirnitskiy (General)Oleg Akkuzin (Investigator)Ekaterina Ermishina (Sveta)Roland Gagulashvili (Courtroom witness)Husky (Idiot)Manizha Khamraeva (Issa's mother)Fedor Kuzmenko (Militsioner)

Director

Lado Kvataniya

Advertisement

Synopsis

The thriller is inspired by the case of an infamous Soviet-era serial killer who eluded police for a decade.

Recommendations

Advertisement

Advertisement