Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Kenka mo tanoshi

1958
1h 5m
Drama
Advertisement

Cast

Atsuko Ichinomiya (Ukiko)Kyôko Mine (Kyôko)Chôchô Miyako (Ochô Miyakoda)Shigeki IshidaShinobu Miyama (Otake)Tango Miyazu (Shin-don)Kiyoshi Morizumi (Hirusagari-no-Jôji)Masaya Nakatsuka (Chika-no-Tetsu)Yûji Nanto (Yûtarô Fujimura)Fumiko NishikawaChôji Oka (Torazô Sumida)Sonoko Sakurai (Dancer)Juro Sasa (Hyôroku)Tamba Sasayama (Kyû-don)Ichirô Shimizu (Hajime Sakano)Toshitsugu Suzuki (Shin'ichi)Yûko UedaTamayo Yamada (Omatsu)

Director

Nobuo Aoyagi

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement