Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Yûji Odaka (Shin'ichi Nakao)Shinako Nakagawa (Yukiko Izaki)Yûko Minakaze (Nami)Shirô Ôsaka (Police detective Ôta)Gorô Tarumi (Kazuo Miyaji)Kaku Takashina (Shûkichi Sakashita)Kyôko Hori (Sayoko)Yoshiko Okano (Nagata's wife)Ryôhei Uchida (Yamano)Shin DateToshio Sugiyama (Nagata)Mamoru Tsuyuki (Police detective Matsuda)Hyôe Enoki (Yoshikawa)Kyôji MizukiKôichirô SakaiTomio AokiShinzô ShibataShingo Ishioka

Director

Ryôichi Yamauchi

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement