Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page
Advertisement

Cast

Stepan Kayukov (Pyatigorov)Vitali Politseymako (Evstrat Spiridonovich)Vladimir Taskin (Zhestyakov)Konstantin Adashevsky (Belebukhin)Pyotr Gofman (Club Foreman)Ivan Nazarov (Lackey)Nikolay Litvinov (Fat Man)Aleksandr Benyaminov (Conductor)Erna Mashkevich (Lady dancing with Belebukhin)

Director

Sergei Sploshnov

Advertisement
Advertisement

Advertisement