Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

My Retirement, My Life

2018
1h 49m
Drama/Romance
Advertisement

Cast

Sei Hiraizumi (Susumu Namiki)Kokoro Hirasawa (Shiori Nakano)Miyoko Inagawa (Ikue Kosugi)Hisao Kanno (Takeshi Machida)Hairi Katagiri (Midori)Man Kato (Norio Kawasaki)Yôta Kawase (Ryuji Komai)Fumino Kimura (Yumiko Sano)Yaeko Kimura (Hideko Nanba)Kitarô (Yoshihiko Kanda)Masao Komatsu (Shigenori Maeda)Masao Kusakari (Michitaro Sano)Tarô Suwa (Hiroyuki Aoyagi)Yu Tokui (Masayuki Kijima)Emi Wakui (Nozomi Fujisawa)Daichi Watanabe (Kaoru Baba)Maho Yamada (Akie Endo)Kimiko Yo (Kikuko Iwata)

Director

Takeo Kikuchi

Advertisement
Advertisement

Advertisement