Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Onihei Hankachô Supesharu: Yamabukiya Okatsu

2005
1h 32m
Drama
Advertisement

Cast

Meiko Kaji (Omasa)Keizô Kanie (Kobusa no Kumehachi)Hiroshi Katsuno (Sakai Yûsuke)Edoya Manekineko (Otoki)Kichiemon Nakamura (Hasegawa Heizô, aka Onihei)Matagorô Nakamura (Kobayashi Kinsuke)Baku Numata (Muramatsu)Toshinori Omi (Kimura Chûgo)Yumi Takigawa (Hisae)Yoshiko Tokoshima (Okatsu)

Advertisement

Advertisement